+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

 ZAPOSLENI

Helena Bartol Rus
Irena Fifolt
Mira Fon
Darinka Globokar
Neža Grapulin Drašković
Larisa Jereb
Andreja Lončarič
Olga Oblak
Sonja Iljaš
Loreta Palčnik
Nadja Koštomaj
Kristina Hosta
Renata Medle
Klara Radoš
Barbara Šumak
Nadja Šturbej
Dora Vodopivec
Benjamin Vogrič
Zdenka Vončina
Irena Željan
Saša Voler

DOPOLNJEVANJE, DODATNA STROKOVNA POMOČ:

Katja Krajnc
Meta Štampek
Simona Zupan Šmigič

TOLMAČI V INTEGRACIJI:

Sabina Pokovec
Nataša Kordiš
Natali Veršič

AKTUALNO NA MOBILNI ENOTI

Izvajanje dodatne logopedske in surdopedagoške strokovne pomoči v integraciji

Spoštovani starši, otroci in učitelji, na podlagi okrožnice Ministrstva za šolstvo znanost in šport z dne 12. 5. 2020, vas obveščamo, da se na področju izvajanja vzgojno izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, ukrepi za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 rahljajo. Vseeno pa je bilo zaradi kompleksnosti izvajanja mobilne službe v tej okrožnici določeno, da se izvajanje dodatne logopedske in surdopedagoške strokovne pomoči za otroke v integraciji do konca šolskega leta še...

Šola za starše

                                      Organiziramo v letu 2018: 10. 4. 2018- Šola za starše Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim/naglušnim otrokom. Odgovori na vprašanja povezanimi z gluhoto in razvojem otroka. 4. 2017 ob 17.30- Predavanje: doc. dr. Saba Battelino: Vzroki slabega sluha, ki privedejo do motenj komunikacije; Možnosti premoščanja izgube sluha, ki vodijo v boljšo komunikacijo. Vljudno vabljeni!

Najava srečanj za starše

4. 2017 ob 16.00 - Srečanje za starše gluhih in naglušnih otrok, otrok s polževim vsadkom, otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in otrok z motnjami avtističnega spektra Predavata zakonca Leonida Mrgole in dr. Albert Mrgole: Postavljanje meja ter  varen odziv staršev. Lahko si ogledate njuno predavanje o pomenu vzgojnih odzivov, ki sta ga imela maja 2015 v Cankarjevem domu v Ljubljani: http://videolectures.net/pozitivnapsihologija_mrgole_izstekani_najstniki/ -20. 4. 2017- Šola za starše Program...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4 
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost