+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

KLEPETAJVA IN SE IGRAJVA

Izšel je nov ustvarjalni priročnik KLEPETAJVA IN SE IGRAJVA, ki je namenjen spodbujanju govorno jezikovne-komunikacije otrok med 4. in 7. letom starosti. Avtorici, logopedinji Urša Dular Kolar in Branka Podboj, sta v priročniku zbrali številne ideje za igro in nasvete...

Zaposleni

Helena Bartol Rus Irena Fifolt Mira Fon Darinka Globokar Neža Grapulin Drašković Larisa Jereb Andreja Lončarič Olga Oblak Sonja Iljaš Loreta Palčnik Nadja Koštomaj Kristina Hosta Renata Medle Klara Radoš Barbara Šumak Nadja Šturbej Dora Vodopivec Benjamin Vogrič...

Prilagoditve

V vrtcu,  v osnovni šoli in srednji šoli so za gluhe in naglušne otroke potrebne naslednje prilagoditve: PRILAGODITVE V VRTCU – VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV (za gluhe in naglušne otroke) Eno najodgovornejših nalog imata vzgojiteljica in pomočnica...

Namen in cilji mobilne službe

Mobilni surdopedagog-logoped sodeluje v strokovni skupini za pripravo, izvajanje in evalvacijo IP, ki jo imenuje ravnatelj matične osnovne ali srednje šole ali vodja vrtca. Za vsakega otroka je izjemno pomembna individualizacija ter izbor tistih prilagoditev, ki jih...

Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč je namenjena gluhim in naglušnim otrokom z različnimi  slušnimi pripomočki ter otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami, ki so vključeni v vrtce, šole ali srednje šole. Otroci so usmerjeni v programe na osnovi POSTOPKA O USMERJANJU OTROK S...
Dostopnost