+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

KLEPETAJVA IN SE IGRAJVA

Izšel je nov ustvarjalni priročnik KLEPETAJVA IN SE IGRAJVA, ki je namenjen spodbujanju govorno jezikovne-komunikacije otrok med 4. in 7. letom starosti. Avtorici, logopedinji Urša Dular Kolar in Branka Podboj, sta v priročniku zbrali številne ideje za igro in nasvete...

Zaposleni

Helena Bartol Rus Alena Đafić Dedić Irena Fifolt Mira Fon Neža Grapulin Drašković Kristina Hosta Teja Hržič Gordana Ilievska Sonja Iljaš Ana Klinc Suzana Knavs Barbara Koren Nataša Košir Nadja Koštomaj mag. Andreja Lončarič Renata Medle Olga Oblak Mateja Bevk Loreta...

Prilagoditve

V vrtcu,  v osnovni šoli in srednji šoli so za gluhe in naglušne otroke potrebne naslednje prilagoditve: PRILAGODITVE V VRTCU – VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV (za gluhe in naglušne otroke) Eno najodgovornejših nalog imata vzgojiteljica in pomočnica...

Namen in cilji mobilne službe

Mobilni surdopedagog-logoped sodeluje v strokovni skupini za pripravo, izvajanje in evalvacijo IP, ki jo imenuje ravnatelj matične osnovne ali srednje šole ali vodja vrtca. Za vsakega otroka je izjemno pomembna individualizacija ter izbor tistih prilagoditev, ki jih...

Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč je namenjena gluhim in naglušnim otrokom z različnimi  slušnimi pripomočki ter otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami, ki so vključeni v vrtce, šole ali srednje šole. Otroci so usmerjeni v programe na osnovi POSTOPKA O USMERJANJU OTROK S...
Dostopnost